Ptaki łowne

 

Czytaj więcej: BażantGatunek średniej wielkości, zasadniczo osiadłego (choć samce mogą koczować) ptaka z rodziny kurowatych, zamieszkujący pierwotnie Azję. Introdukowany w całej Europie (na południu już w starożytności) i na innych kontynentach.

 

Czytaj więcej: CyraneczkaŚredni, wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - październiku. Zamieszkuje w zależności od podgatunku

 

Czytaj więcej: Czapla siwaDuży ptak z rodziny czaplowatych, zamieszkujący Eurazję. Północne populacje wędrowne, przeloty w marcu-kwietniu i sierpniu-wrześniu. W Polsce ptaki na zachodzie kraju osiadłe. Podczas łagodnych zim więcej osobników pozostaje w kraju, nad dużymi zbiornikami wodnymi.

 

Czytaj więcej: Gęś gęgawaDuży, wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący Eurazję. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego oraz w środkowej i południowej Azji. Przeloty w lutym - marcu i wrześniu - listopadzie. W Polsce nielicznie lęgowa (około 1500 par na zachodzie kraju), ale dość liczna na przelotach.

 

Czytaj więcej: Gęś zbożowaDuży ptak wodny z rodziny kaczkowatych, potocznie zwana zbożówką.
Zimują w pasie od północnozachodniej Europy po Japonię. W przypadku cięższych zim przenoszą się na południe, wyjątkowo docierając do północnej Afryki.

 

Czytaj więcej: Gołąb grzywaczŚredniej wielkości ptak wędrowny z rodziny gołębiowatych, największy z krajowych gatunków gołębi. Zamieszkuje zimne północne i wschodnie tereny Europy i zachodnią Azję gdzie na zimę migruje, jednak w południowej i zachodniej Europie żyje przez cały rok. W Polsce przeloty w marcu – kwietniu oraz wrześniu – październiku.

 

Czytaj więcej: GłowienkaŚredni lub duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący Europę Środkową i Wschodnią i Azę. Południowe populacje osiadłe, północne wędrowne. Przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - listopadzie. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie.

 

Czytaj więcej: JarząbekŚredni ptak z rodziny kurowatych. Zamieszkuje lasy Eurazji.  W Polsce nieliczny ptak lęgowy w górach oraz na wschodzie kraju.

 

Czytaj więcej: Krzyżówka
Średniej wielkości wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący Eurazją. Najpospolitsza kaczka w Polsce. Przeloty w II – IV i VIII – XII. Coraz więcej osobników zimuje na niezamarzniętych wodach (większych rzekach, jeziorach, zbiornikach) oraz w miastach, gdzie są dokarmiane przez ludzi.

 

Czytaj więcej: KuropatwaDuży, osiadły ptak z rodziny kurowatych. Zamieszkuje niemal całą Europę.  W górach może bytować do wysokości 2500 m n.p.m. Populacja podlega znacznym wahaniom, liczebność ptaków zależy od ostrości zimy i pogody w czerwcu i lipcu, gdy wykluwają się pisklęta, które są bardzo wrażliwe na przemoknięcie i wychłodzenie.

 

Czytaj więcej: ŁyskaŚredniej wielkości wędrowny ptak wodny z rodziny chruścieli. Zamieszkuje Eurazję. Przeloty w marcu-kwietniu i październiku-listopadzie, tworzy wówczas stada liczące tysiące osobników. Zimuje w południowej i zachodniej Europie i południowej Azji i północnej Afryce. W Polsce gnieździ się licznie w całym kraju poza najwyższymi partiami gór, licznie zimuje na podgrzewanych, niezamarzających zbiornikach.