Ptaki pod ochroną

 

Czytaj więcej: Cietrzew
Duży ptak z rodziny kurowatych, zamieszkujący lasy północnej i w środkowej Eurazji. W Polsce bardzo nieliczny ptak lęgowy na wschodzie i południu, jego liczebność stale się zmniejsza.

 

Czytaj więcej: Cyranka
Średni, wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący niemal całą Eurazję. Przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - październiku. Ptaki europejskie zimują w basenie Morza Śródziemnego i Afryce, gdzie docierają na półkulę południową.

 

Czytaj więcej: Derkacz
Średni ptak z rodziny chruścieli, zamieszkujący Eurazję. Zimuje w Afryce na południe od Sudanu. W Polsce nieliczny ptak lęgowy. Gnieździ się w całym kraju, jednak jest to rozkład nierównomierny: liczniejszy jest na północy i wschodzie. Większość obserwacji dotyczy jedynie jego charakterystycznego głosu, ponieważ jest to ptak bardzo płochliwy, o skrytym trybie życia.

 

Czytaj więcej: Gołąb siniak
Średni ptak wędrowny z rodziny gołębiowatych, zamieszkujący Eurazję oraz Afrykę. Przeloty III – IV i IX – X.

 

Czytaj więcej: Kwiczoł
Niewielki ptak wędrowny z rodziny drozdowatych, zamieszkujący północną i środkowo-wschodnią Eurazję. W II poł. XX wieku skolonizował też część zachodniej Europy i Wyspy Brytyjskie. Zimuje w południowej i zachodniej Europie. W Polsce dawniej nieliczny, do końca XVIII w. gniazdował tylko na północnym wschodzie kraju, głównie na Mazurach. W XIX i XX wieku rozszerzał zasięg występowania i stale zwiększał swoją liczebność. Obecnie lęgowy w całym kraju i miejscami dość liczny. Podczas zimowych przelotów bywa bardzo liczny, co roku też pewna część osobników zimuje.

 

Czytaj więcej: Paszkot
Średni ptak śpiewający z rodziny drozdowatych, zamieszkujący Eurazję. W Polsce rozpowszechniony, ale z reguły nieliczny ptak lęgowy.

 

Czytaj więcej: Przepiórka
Średni ptak wędrowny z rodziny kurowatych, zamieszkujący niemal całą Europę. Przeloty w V i VIII – IX (wyjątkowo do XI). Zimuje w basenie Morza Śródziemnego i Afryce.

 

Czytaj więcej: Sierpówka
Zwana też synogarlicą turecką – średniej wielkości ptak z rodziny gołębiowatych, zamieszkujący południową Azję, część Afryki i duże obszary Europy. Zasięg trudny do określenia, ponieważ jest to gatunek inwazyjny.  W Europie stwierdzona po raz pierwszy w 1835 r. W Polsce pierwsze gnieżdżenie się zanotowano w 1943 r. w Lublinie i Tarnowie. W latach 50 i 60  skolonizowała całą Europę Środkową i południową część Półwyspu Skandynawskiego.  W ciągu ostatnich 100 lat sierpówka rozszerzyła znacząco swój zasięg.

 

Czytaj więcej: Słonka
Średni ptak wędrowny z rodziny bekasowatych. Zamieszkuje Eurazję. Przeloty w marcu-kwietniu i wrześniu-listopadzie. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego i Azji południowej i południowo-wschodniej.