lata 1953-1978


Seria zdjęć z polowań Krynickiego Koła Myśliwskiego wykonywanych na terenach Beskidu Sądeckiego i okolicach Krynicy w okresie od początku XX - go wieku do roku 1953, czyli okresu powstania Koła Łowieckiego "Sokół".

 

W roku 1953 dziewięciu myśliwych zostało założycielami Krynickiego Koła Łowieckiego, które przybrało miano "Sokół".

 

Myśliwi z "Sokoła" polujący w okolicach Krynicy przed i po jego założeniu i zarejestrowaniu na co dzień współpracowali z Nadleśnictwem Krynica, Panem Nadleśniczym Czesławem Żmiją oraz podległymi mu leśniczymi i gajowymi.

 

Zdjęcia wspólne członków Koła Łowieckiego "Sokół" rok 1956.

 

Polowano również indywidualnie.

 

Zdjęcia ze wspólnych polowań myśliwych z Koła Łowieckiego "Sokół" w Krynicy z myśliwymi z Wojskowego Koła Łowieckiego "Jeleń" przy krynickim Sanatorium Wojskowym.

 

W latach 50 - tych i 60 - tych członkami Koła byli również inni koledzy myśliwi, którzy do niego w tych latach wstąpili oraz inni myśliwi zapraszani przez Zarząd Koła na organizowane polowania.

Jesienne polowanie zbiorowe w Uroczysku Dubne.

Przez pierwsze dziesięciolecie istnienia Koła myśliwi w nim zrzeszeni polowali z przygodnymi psami. Prezes Jan Boligłowa postanowił to zmienić.

Jesienne polowania zbiorowe w Uroczysku Pusta.

Ognisko i poczęstunek po polowaniu Hubertowskim przy Domku Myśliwskim w Uroczysku Pusta.

Dokumenty Koła i jego członków jakie udało się zgromadzić w okresie od 1953 do 1978 roku.

 

Polowanie jesienne w Uroczysku Pusta.

 

3 listopada 1974 roku w zimowej scenerii w Uroczysku Pusta odbyło się tradycyjne polowanie Hubertowskie. Po jego zakończeniu przy Domku Myśliwskim zostało zorganizowane przyjęcie na które dojechały rodziny myśliwych wraz z zaproszonymi gośćmi.

W 1975 roku Kołu Łowieckiemu "Sokół" odmówiono przedłużenia dzierżawy obwodów łowieckich na których dotychczas gospodarzyło i polowało. Zaproponowano do wydzierżawienia dwa nowe obwody łowieckie. Był to obwód leśny nr 178 Żegiestów i obwód polny nr 49 Ruda Kameralna. Na Walnym Zgromadzeniu Koła podjęto decyzję o wydzierżawieniu nowych obwodów, oraz gospodarce i polowaniach na nich.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wydał Zarządzenie, że przynajmniej raz do roku Zarządy Kół muszą zorganizować dla swych członków szkolenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz obowiązkowy trening strzelecki na strzelnicy. To pierwsze miało spowodować poprawę bezpieczeństwa na polowaniach indywidualnych i zbiorowych, to drugie poprawić celność myśliwych i zmniejszyć ilość postrzałków oraz pokaleczeń zwierzyny.

 

Zwierzyna w nowo wydzierżawionym obwodzie w Żegiestowie była bardzo wyniszczona przez grasujące watahy wilków.

 

Po Polowaniu

Historia Koła Łowieckiego Sokół w Krynicy Zdroju.
Okres lat 1953 - 1978

      Polowania w południowej części Beskidu Sądeckiego, terenach górzystych o znacznym zalesieniu mają kilkuwiekową historię. W rejonie tym występuje większość europejskich zwierząt i ptaków takich jak jeleń, sarna, dzik, wilk, ryś, lis, zając, bażant i inne drobniejsze na które polowali w sposób zorganizowany co zamożniejsi mieszkańcy i leśnicy z tych okolic. W okresie międzywojennym zawiązywali oni Stowarzyszenia Łowieckie, wykupywali prawo polowania na tych terenach i wyposażeni najczęściej w dubeltówki - kurkówki, a co bogatsi w karabiny, wyruszali na łowy w lasy i doliny. Możni ówczesnych czasów posiadali do polowania wielkie tereny pól i lasów, zatrudniali gajowych, naganiaczy i podkładaczy psów oraz zapraszali na polowania sąsiadów i znajomych. Polowania takie przeradzały się w wielkie imprezy łowieckie i biesiadne na których pokoty z odstrzelonej zwierzyny bywały również imponujące.