Komunikaty i zarządzenia

Harmonogram Polowań 2021/2022

 

Zarząd Koła Łowieckiego "Sokół" zawiadamia, że w dniu 21 .09.2019 r. (sobota) odbędzie się zebranie informacyjno - szkoleniowe odnośnie bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych. Zbiórka o godzinie 9:00 na strzelnicy w Krynicy Zdroju. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa! Nieobecność eliminuje kolegów z uczestnictwa w polowaniach zbiorowych. Po szkoleniu odbędą się zawody strzeleckie o Mistrzostwa Koła oraz będzie zbierana składka na PZŁ za rok 2019/2020. Zarząd zaprasza kolegów do uczestnictwa w zawodach koła.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Nadleśnictwo Piwniczna przypomina, że poruszanie się po lesie możliwe jest tylko po utwardzonych drogach leśnych. Zabrania się wjeżdżanie na szlaki zrywkowe oraz turystyczne. Wjazd możliwy jest tylko do łowiska, w którym myśliwy jest zapisany w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym lub w książce obwodu łowieckiego podczas wykonywania prac gospodarczych w łowisku.

Zarząd Koła Łowieckiego "Sokół" w Krynicy-Zdroju działając na podstawie § 39 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 18 maja 2019 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA członków Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Krynicy-Zdroju.

Zgromadzenie odbędzie się 18 V 2018 r. w sali obrad budynku MPGK w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 o godzinie 9:00