CyraneczkaŚredni lub duży ptak wodny z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący Europę Środkową i Wschodnią i Azę. Południowe populacje osiadłe, północne wędrowne. Przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - listopadzie. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie.


Cechy gatunku:
Samiec w szacie godowej ma głowę i górę szyi rdzawokasztanowe, dół szyi i pierś oraz podogonie i ogon czarne. Wierzch i boki szare z drobnym ciemniejszym poprzecznym prążkowaniem, brzuch biały. Samica ogólnie brązowa, wierzch i boki jaśniejsze, a brzuch biały. Osobniki młodociane i samce w upierzeniu spoczynkowym podobne do samicy.

Wymiary średnie:
dł. ciała ok. 48 - 55 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 75 cm, waga ok. 700 - 1100 g

Biotop:
Słodkowodne, gęsto zarośnięte zbiorniki wodne. Preferuje te o dużej powierzchni i głębokości.

Gniazdo:
Na lądzie, pod osłoną gęstej roślinności, zazwyczaj w pobliżu wody. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu - lipcu 6 do 15  zielonoszarych lub oliwkowych jaj o średnich wymiarach 62 x 44 mm i średniej masie 66 g. Jaja wysiadywane są przez okres 24 - 28 dni przez samicę. Pisklęta są zagniazdownikami. Usamodzielniają się po 50 - 55 dniach.

Pożywienie:
Rośliny wodne i drobne wodne zwierzęta, które zdobywa nurkując.

Ochrona:
Gatunek łowny od 15 sierpnia do 21 grudnia.