Gęś zbożowaDuży ptak wodny z rodziny kaczkowatych, potocznie zwana zbożówką.
Zimują w pasie od północnozachodniej Europy po Japonię. W przypadku cięższych zim przenoszą się na południe, wyjątkowo docierając do północnej Afryki.

Cechy gatunku:
Samiec i samica, a także osobniki młodociane ubarwione są jednakowo. Ogólnie ubarwiona szarobrązowo, na grzbiecie i bokach poprzeczne jasne prążki. Podogonie i ogon biały. Nogi pomarańczowe, dziób czarny z pomarańczowymi (ich wielkość zależy od podgatunku) plamami.

Wymiary średnie:
dł. ciała ok. 75 - 82 cm, rozpiętość skrzydeł 160 cm, waga ok. 1,7 - 3,6 kg.

Biotop:
Tundra i Tajga. Zimuje na terenach pokrytych niską roślinnością zielną. W Polsce przelotna.

Gniazdo:
Na ziemi w pobliżu wody. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu - czerwcu 3 do 8 jaj. Jaja w kolorze od białego do bladozielonkawego o wymiarach 84 x 55,5 mm. Jaja wysiadywane są przez okres 25 - 30 dni przez samicę. Pisklęta usamodzielniają się po 40 - 50 dniach.

Pożywienie:
Rośliny, które zbiera głównie na lądzie.

Ochrona:
Gatunek łowny od 1 września do 21 grudnia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego do 31 stycznia.