Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wydał Zarządzenie, że przynajmniej raz do roku Zarządy Kół muszą zorganizować dla swych członków szkolenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią oraz obowiązkowy trening strzelecki na strzelnicy. To pierwsze miało spowodować poprawę bezpieczeństwa na polowaniach indywidualnych i zbiorowych, to drugie poprawić celność myśliwych i zmniejszyć ilość postrzałków oraz pokaleczeń zwierzyny.

 

Najbliższa strzelnica na której można było odbywać trening strzelecki była zlokalizowana wówczas w Tarnowie i tam myśliwi musieli dojeżdżać. Duża odległość od Krynicy powodowała znaczny wzrost kosztów obowiązkowego treningu. Dyrekcja Leśnego Zakładu Doświadczalnego z Krynicy w porozumieniu z Wojewódzką Radą Łowiecka w Nowym Sączu postanowiła wybudować dla myśliwych z Sądecczyzny strzelnicę myśliwską w uroczysku Bradowiec koło Tylicza. I tak głównie w tak zwanym "czynie społecznym" w bardzo krótkim czasie powstała bardzo prosta, skromnie urządzona nowa strzelnica służąca doskonaleniu i poprawie celności oczu najpierw myśliwym Koła Łowieckiego "Leśnik" a następnie myśliwym innych Kół z okolic Krynicy i Nowego Sącza.

Strzelnica w Bradowcu została wyposażona w podstawowe wymagane stanowiska strzeleckie. Posiadała oś myśliwską, krąg myśliwski oraz stanowisko do strzelań zajęcy i przeloty. Ponadto wyposażona została w stanowisko do strzelań z broni gwintowanej, strzał do rogacza i biegnącego dzika. Został wykonany parking dla samochodów oraz zadaszone stanowisko biwakowe i wydzielone miejsce na ognisko.

Oto kilkanaście zdjęć z przeprowadzonych pierwszych strzelań na nowej strzelnicy. Strzelcy i obsługa to głównie pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy.

Zbiórka przed zawodami strzeleckimi, stoją od prawej Antoni Duńczyk, Halina Figiel, Aleksander Stępniowski, Stanisław Kwiecień - Łowczy Wojewódzki z Nowego Sącza i tyłem Wiktor Czekoński. Andrzej Kuszlik prowadzi swoją grupę na stanowisko strzeleckie. Rozpoczyna się strzelanie na osi myśliwskiej. b_150_100_16777215_00_images_stories_historia_lata_1953-1978_cz2_figiel_8.jpg Antoni Duńczyk oczekuje na rozpoczęcie strzelań na stanowisku przelotów. Na stanowisku sędzia główny zawodów Pani Halina Figiel. Odpoczynek w przerwie strzelań. Zawody obserwują, Julian Fryda, z prawej i Antoni Duńczyk, z lewej. Posiłek po odbytym strzelaniu, z prawej Antoni Duńczyk. Dekoracja zwycięzców w strzelaniu drużynowym. Dekoracja zwycięzców w strzelaniu indywidualnym. Bieżnik myśliwski ze zdobytymi treofeami strzeleckimi, koniec lat 70 - tych XX wieku.