Ognisko i poczęstunek po polowaniu Hubertowskim przy Domku Myśliwskim w Uroczysku Pusta.

Pierwszy Domek Myśliwski krynickich Sokołów zlokalizowany na pierwszym kilometrze drogi w Uroczysku Pusta. Rozpoczyna się poczęstunek przy Domku Myśliwskim, stoją od lewej,  Jerzy Szwec, Tadeusz Bodziony, Bogumił Witkowski, gajowy Józef Bednarz i  Jan Boligłowa. Za kelnera robi Kolega Władysław Piksa, na pniu siedzi Jan Boligłowa. Stoją od lewej, Franciszek Sopata, Józef Ruchała, Stanisław Piksa, Dyr. Krynickiego Zespołu Szkół, Jerzy Szwec, Bogumił Witkowski, Tadeusz Bodziony i Józef Bednarz. Na pierwszym tle Wiesiu Piksa. Poczęstunek po polowaniu, z prawej Bogumił Witkowski, z lewej etatowy naganiacz Józef Mróz. Posilają się od lewej, Jan Bury i Tadeusz Bodziony. Poczęstunek przy ognisku, z prawej Jan Boligłowa, z lewej Bogumił Witkowski. Rozmowy przy ognisku, od prawej stoją naganiacz, Jan Boligłowa, Józef Bednarz, Tadeusz Bodziony, Stanisław Piksa. Na pniu od prawej siedzą Franciszek Kowal, myśliwy nierozpoznany i Antoni Duńczyk. Od prawej stoją, Tadeusz Bodziony, Jerzy Szwec, Stanisław Piksa, myśliwi nierozpoznani i Franciszek Sopata. Zdjęcie zbiorowe przy domku, od prawej stoją, Józef Bednarz, Józef Ruchała, Antoni Duńczyk, Stanisław Piksa, Jan Bury, Józef Mróz, naganiacz i Franciszek Sopata. Na pniu siedzą od prawej, Jan Boligłowa, Tadeusz Bodziony, Franciszek Kowal, Wiktor Czekoński, Władysław Piksa, Jerzy Szwec, Wiesiu Piksa i Bogumił Witkowski. Na zdjęciu od prawej stoją, Józef Bednarz, Józef Ruchała, Antoni Duńczyk, Stanisław Piksa, Józef Mróz, Wiesiu Piksa i Franciszek Sopata. Na pniu siedzą, Jan Boligłowa, Jerzy Szwec, Tadeusz Bodziony, Franciszek Kowal, Wiktor Czekoński i Władysław Piksa. Na pniu od prawej siedzą, Jan Boligłowa, Jerzy Szwec, Tadeusz Bodziony, Franciszek Kowal i Wiktor Czekoński. Strzałką przy nogach Boligłowy zaznaczony posokowiec Wicher.

Polowanie na zwierzynę drobną w Lubczy.

Zbiórka przed polowaniem, rozpoczyna Prezes Koła Jan Boligłowa, odwrócony plecami, od lewej stoją Józef Ruchała, Edgar Zieliński, Kazimierz Skotnicki, Jerzy Szwec, zaproszony gość - Słowak Peter Hanuszczak, Tadeusz Bodziony, Jan Lupa i Adam Skotnicki. Uczestnicy polowania pozują do zdjęcia, od lewej stoją Edgar Zieliński, Franciszek Kowal, Władysław Piksa, myśliwy nierozpoznany, Bogumił Witkowski, Tadeusz Bodziony, Jan Lupa, Stefan Szyszka, myśliwy nierozpoznany, Peter Hanuszczak i Jan Boligłowa. Klęczą od lewej, Józef Ruchała i syn Petera Hanuszczaka - Borys z psem. Przed losowaniem stanowisk, stoją od prawej, Henryk Fiołek, Tadeusz Bodziony, Borys Hanuszczak, Peter Hanuszczak, Kazimierz Skotnicki, Jan Lupa, Edgar Zieliński, Józef Ruchała, Bogumił Witkowski, Władysław Piksa, Jan Boligłowa, Stefan Szyszka i Franciszek Kowal. Losowanie stanowisk, losowanie przeprowadza prowadzący w tym dniu polowanie Bogumił Witkowski, od prawej stoją Jan Lupa, Tadeusz Bodziony, losuje Peter Hanuszczak, Jerzy Szwec i Jan Boligłowa. Co się tam ciekawego dzieje, od lewej obserwują Franciszek Kowal, Stefan Szyszka, Józef Ruchała, Edgar Zieliński, Jan Boligłowa, Kazimierz Skotnicki i Bogumił Witkowski. Przed rozpoczęciem polowania rozmawiają, od lewej Jan Lupa, Borys Hanuszczak, myśliwy nierozpoznany, Peter Hanuszczak i Henryk Fiołek.  Przed zajęciem stanowisk, Tadeusz Bodziony z lewej, Edgar Zieliński z prawej. W drodze na stanowiska od lewej, Tadeusz Bodziony, Henryk Fiołek, Peter Hanuszczak wraz z naganiaczami. Między pędzeniami, od lewej, Bogumił Witkowski, Władysław Piksa, Jerzy Szwec, Tadeusz Bodziony i Peter Hanuszczak ze strzelonym bażantem. Na zdjęciu od lewej Peter Hanuszczak, Tadeusz Bodziony i Jerzy Szwec. W drodze na stanowiska, od lewej Stefan Szyszka, Józef Ruchała i Bogumił Witkowski.

Zdjęcia ze zbiorów Pana Jana Boligłowy i Tadeusza Bodzionego.