Jesienne polowania zbiorowe w Uroczysku Pusta.

Odpoczynek po pędzeniu, w trawie od prawej siedzą, Jan Królikowski, Bogumił Witkowski i Jan Lupa. Do zdjęcia pozują, od lewej Jan Boligłowa, Józef Rams, Jan Różycki, Jan Lupa, Jerzy Szwec, Zbigniew Skowroński, myśliwy nierozpoznany i Tadeusz Koczocik. Od lewej klęczą, Józef Ruchała i Bogumił Witkowski. W przerwie polowania, stoją od lewej, Jan Boligłowa, Józef Rams, Jan Różycki, Jan Lupa, Zbigniew Skowroński, myśliwy nierozpoznany i Tadeusz Koczocik. Klęczą od lewej, Józef Ruchała, Marian Kozioł i Bogumił Witkowski. W przerwie polowania, stoją od lewej Jan Bury, Kazimierz Skotnicki, Jan Królikowski, Adam Skotnicki, Franciszek Kowal i dwaj naganiacze. Na stołeczku siedzi Jan Boligłowa z psami.

Myśliwi z "Sokoła" i "Jelenia" nawzajem się zapraszali na polowania do swych obwodów łowieckich. Polowania jesienne na obwodach "Jeleni".

Na polowaniu z osobą towarzyszącą Kolega Michał Kmietowicz. Michał Kmietowicz ze strzelonym zającem. Zająca trzyma Leopold Konar, naganiacz a późniejszy myśliwy Jelenia. Przerwa w polowaniu. Na stołeczkach odwróceni siedzą z prawej, Zdzisław Klimek, z lewej Teofil Jabłoński. Stoją od lewej Kol. Skompski, w środku Stefan Hebel. W przerwie polowania rozmawiają, z prawej Teofil Jabłoński, z lewej Alfred Rynkiewicz. Przy ognisku, z prawej Piotr Kmietowicz, z lewej Maksymilian Myrna. Zbiórka po przepędzonym miocie. Od lewej stoją, Stanisław Kulak, Stefan Hebel, Czesław Belec, Jan Adamik, Tadeusz Rzęsa i Marian Leśniak. W głębi stoją naganiacze. Czas aby się posilić.

I polowania po białej stopie.

Kolega Michał Kmietowicz ze strzeloną kuną. Król polowania. Kol. Góra strzelił dwa lisy i cztery zające. Kolega Piotr Kmietowicz ze strzelonym dzikiem. Kolega Czesław Gosztyła na stanowisku.  Przerwa w polowaniu. Od lewej stoją Stanisław Mokrzycki, Stefan Hebel i Krzysztof Schaffer. O polowaniu rozmawiają, od lewej Maksymilian Myrna, Stefan Hebel, Alfred Rynkiewicz i Czesław Gosztyła.

Czym się wówczas na polowania jeździło!

Wyjazd na polowanie samochodem osobowym marki Moskwicz,  przy samochodzie Kol. Michał Kmietowicz i Kol. Alfred Rynkiewicz /major, szef WAK krynickiego Sanatorium Wojskowego/. Wojskowymi samochodami ciężarowymi, przy samochodzie stoi Michał Kmietowicz, na zderzaku siedzi Czesław Gosztyła.

Polowania zimowe w Uroczysku Pusta.

W przerwie polowania, od lewej stoją Jan Boligłowa, Bogumił Witkowski, Michał Wrona, Stefan Szyszka, Jan Bury i Józef Ruchała. Do zdjęcia pozują, od lewej Bogumił Witkowski, Michał Wrona, Stefan Szyszka, Adam Skotnicki, Jan Bury i Józef Ruchała. Na stołeczku siedzi Jan Boligłowa.

Polowania jesienne na drobną zwierzynę na obwodzie w Lubczy.

Przygotowania przed rozpoczęciem polowania, stoją od lewej, Władysław Piksa, Adam Skotnicki, Zbigniew Skowroński, Bogumił Witkowski, Stefan Szyszka i Edgar Zieliński. Kontrola broni, stoją od lewej, Adam Skotnicki, Józef Ruchała, Bogumił Witkowski i Zbigniew Skowroński. Na zdjęciu od lewej stoją, Adam Skotnicki, Władysław Piksa, Bogumił Witkowski, karabin sprawdza Zbigniew Skowroński, z prawej Edgar Zieliński. Przed polowaniem, od lewej stoją, Władysław Piksa, Tadeusz Bodziony, myśliwy nierozpoznany, Edgar Zieliński i myśliwy nierozpoznany.

Zdjęcia ze zbiorów Panów Jana Boligłowy, Michała Kmietowicza, Tadeusza Bodzionego i Zbigniewa Skowrońskiego.