Zdjęcia wspólne członków Koła Łowieckiego "Sokół" rok 1956.

 

Na zdjęciu siedzą od lewej: Mikołaj Kogut, Zbigniew Skowroński, Stanisław Chudoba, Franciszek Kowal i Piotr Izworski. Stoją od lewej: Antoni Mally, Adam Skotnicki, myśliwy nierozpoznany, Kazimierz Skotnicki i Antoni Izworski. Siedzą od lewej: Władysław Izworski, Adam Skotnicki, nie myśliwy Pan Wójcik. Stoją od lewej: Kazimierz Skotnicki, Tadeusz Bodziony, Piotr Izworski. Siedzą od lewej: Adam Skotnicki, Mikołaj Topuziak, Franciszek Kowal, Tadeusz Bodziony. Przy strzelonym odyńcu, stoją od lewej, Mikołaj Kogut, Antoni Izworski, Antoni Mally, Piotr Izworski, Stanisław Chudoba i Franciszek Kowal. Przy dziku siedzą od lewej, Kazimierz Skotnicki, Zbigniew Skowroński, Adam Skotnicki i myśliwy nierozpoznany. Na stanowisku z psem stoi Adam Skotnicki.

Zdjęcia z polowań jesiennych.

Ze strzelonymi warchlakami: Stoi od lewej Władysław Bukowski, Piotr Izworski, Jan Bury, myśliwy nierozpoznany, Kazimierz Skotnicki. Z warchlakami, Stoi od lewej: Władysław Bukowski, myśliwy nierozpoznany, Kazimierz Skotnicki i Jan Bury. Przerwa w polowaniu, przy ognisku Kowal, Bukowski, Bury, Izworski i Skotnicki. Po polowaniu, Kazimierz Skotnicki przy strzelonym odyńcu, z prawej Stanisław Lech.

Zdjęcia z polowań zimowych.

Stoją od lewej: Franciszek Gosztyła, Kazimierz Skotnicki, Mikołaj Kogut, Franciszek Kowal, Marian Zając i Zbigniew Skowroński. Siedzą od lewej, Tadeusz Bodziony i Adam Skotnicki.  Stoją od lewej: Antoni Izworski, Kazimierz Skotnicki,  Zbigniew Skowroński, Tadeusz Bodziony, Stanisław Lech/major WP,  kwatermistrz Sanatorium Wojskowego/ i Franciszek Kowal. Klęczą od lewej:  Marian Zając, Leon Waśniowski, Adam Skotnicki. Stoją od lewej: Kazimierz Skotnicki, Franciszek Kowal, Marian Zając, Adam Skotnicki, Tadeusz Bodziony i Mikołaj Topuziak. Przy strzelonej łani, stoją od lewej, Tadeusz Bodziny, Zbigniew Skowroński, Tadeusz Koczocik, Kazimierz Skotnicki i Adam Skotnicki. Przy strzelonej łani, stoją od lewej Stanisław Mokrzycki, Zbigniew Skowroński, Tadeusz Koczocik, Kazimierz Skotnicki i Adam Skotnicki. Przy łani, z lewej Zbigniew Skowroński, z prawej Tadeusz Bodziony. Po udanym polowaniu myśliwi ściągają ubitą sztukę, od lewej Stanisław Mokrzycki, Tadeusz Koczocik, Tadeusz Bodziony, Adam Skotnicki i Kazimierz Skotnicki.

Odpoczynek na hali pomiędzy pędzeniami. Na hali odpoczywają myśliwi z Sokoła, od lewej siedzą Adam Skotnicki, Kazimierz Skotnicki, myśliwy nierozpoznany, Mikołaj Kogut, Antoni Izworski, z manierki pije Mikołaj Topuziak, powyżej niego Stanisław Chudoba, następny Franciszek Kowal. Pozostali myśliwi po lewej nierozpoznani.

Zdjęcia ze zbiorów Panów Adama Skotnickiego, Zbigniewa Skowrońskiego i Tadeusza Bodzionego.