Sztandar Koła

 

 

           

 

Sztandar Koła.

 

W roku 1993 roku zbliżało się czterdziestolecie działalności Koła Łowieckiego „Sokół” w Krynicy. Decyzją Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków Koła postanowiono nadać tej rocznicy wyjątkową oprawę. Zadecydowano, że ze składek myśliwych, członków Koła oraz częściowo budżetu Koła zostanie ufundowany i wykonany sztandar Koła.

Posiadanie takiego własnego sztandaru stało się punktem honoru myśliwych z pod znaku „Sokoła”. W związku z tym, że rocznica czterdziestolecia zbliżała się bardzo szybko realizacja pomysłu też musiała być pospieszna. Znaleziono odpowiedniego wykonawcę sztandaru, który podjął się jego wykonania i wyszycia na nim stosownych symboli. Ustalono ich kształt, kolorystykę oraz wzory, symbole i napisy na nim umieszczone. Sztandar oraz drzewce i zwieńczenie do niego, zostały przed uroczystościami terminowo wykonane. Postanowiono nowo ufundowany sztandar Koła pokazać i oficjalnie poświęcić na uroczystej, dziękczynnej Mszy Świętej za myśliwych z naszego Koła.

Mszę Świętą odprawił i poświęcenia sztandaru dokonał Ksiądz Dziekan Władysław Podraza w Kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy Dolnej.

Po tej doniosłej uroczystości myśliwi wraz z rodzinami przemieścili się samochodami do D.W. Żerań w Muszynie, gdzie odbyła się dalsza część obchodów na które zaproszono myśliwych, przedstawicieli sąsiednich Kół Łowieckich oraz władz Polskiego Związku Łowieckiego z Nowego Sącza. Podczas części oficjalnej myśliwym, zasłużonym członkom Koła zostały wręczone odznaczenia łowieckie, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Następnie każdy członek Koła wbił na pamiątkę w drzewce sztandaru gwóźdź przez siebie ufundowany ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację, a po niej odbyła się trwająca do białego rana wspaniała zabawa myśliwska.

Postanowiono, że sztandar Koła będzie przechowywany w siedzibie Koła w specjalnej gablocie, a wyprowadzany na wszystkie łowieckie uroczystości przez poczet sztandarowy złożony z członków Koła posiadających mundury myśliwskie.

Nowo ufundowany sztandar prezentuje się następująco:

Prawa strona sztandaru, na błękitnym tle wyhaftowany pikujący w ataku sokół, symbol Koła, a wokół niego napis, Koło Łowieckie Sokół w Krynicy, a pod nim daty 1953 – 1993.

Lewa strona sztandaru, na zielonym tle wyhaftowany modlący się pod drzewem Św. Hubert w tradycyjnym średniowiecznym stroju myśliwskim, obok jeleń byk z krzyżem w wieńcu, a nad nimi napis „Darz Bór”. Drzewce sztandaru wykonane z drzewa toczonego, zwieńczone odlewem wieńca jelenia byka z krzyżem i literami PZŁ.

W dniu 28.08.2002 roku decyzją Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Koło Łowieckie „Sokół” w Krynicy zostało za swą działalność na polu łowieckim udekorowane Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Medal ten został na stałe przymocowany do sztandaru Koła.

Członek Koła występujący w poczcie sztandarowym ubrany jest w mundur myśliwski,  obowiązkowo przepasany szarfą w kolorze zielono - brązowym i w białych rękawiczkach.

Od tamtego czasu po dzień dzisiejszy sztandar Koła jest wyprowadzany przez poczet sztandarowy na uroczystości państwowe, łowieckie i kościelne. Ponadto uczestniczy również w innych uroczystościach Koła, takich jak rocznice, pogrzeby członków Koła i w uroczystościach, które odbywają się w zaprzyjaźnionych Kołach Łowieckich.