Nadleśnictwo Piwniczna przypomina, że poruszanie się po lesie możliwe jest tylko po utwardzonych drogach leśnych. Zabrania się wjeżdżanie na szlaki zrywkowe oraz turystyczne. Wjazd możliwy jest tylko do łowiska, w którym myśliwy jest zapisany w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym lub w książce obwodu łowieckiego podczas wykonywania prac gospodarczych w łowisku.

 

Prace w łowisku muszą być dodatkowo zgłoszone miejscowemu leśniczemu. Wymagane jest ponadto, aby za szybą samochodu znajdowała się kserokopia ważnego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego wraz z pisemną informacją o łowisku na jakie dany myśliwy wpisał. Przy wykonywaniu prac w łowisku wystarczająca jest pisemna informacja umieszczona za szybą samochodu o łowisku, zgodnie z wpisem w książce obwodu łowieckiego i zgłoszeniem leśniczemu. Przy każdorazowym wjeździe lub wyjeździe z lasu, myśliwy ma obowiązek zamknąć rogatkę.

   Nieprzestrzeganie powyższych zasad wiązać się będzie z karą grzywny, którą nałożyć może miejscowy leśniczy lub Straż Leśna.