*1937 - †2002

Urodzony 10 marca 1937 roku w Dąbrowie Górniczej, zmarły 18 listopada 2002 roku w Nowym Sączu. Po ukończeniu Technikum Górnictwa rud nieżelaznych w 1955 roku podjął pracę w Zakładach Przemysłowych R – 1, kopalnia uranu. W  dalszych latach swej pracy związanej z górnictwem był oddelegowany do innych zakładów górniczych na terenie kraju, a także za granicą, gdyż był również na kontrakcie w Iraku. Za wykonywaną pracę zawodową posiadał dużo wyróżnień i uznanie zwierzchników za inwencję i pomysły racjonalizatorskie. Był odznaczony dwukrotnie przez Radę Państwa, Brązowym oraz Złotym Krzyżem Zasługi za wyróżniającą się pracę w przemyśle górniczym
Pracując zawodowo miał również uprawnienia jako ratownik górniczy. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych w czasie których wykazał się odwagą i poświęceniem, co również było uhonorowane nagrodami i dyplomami. Jego praca zawodowa związana z górnictwem trwała do 1973 roku, gdyż wówczas przeprowadził się do Krynicy. W 1974 roku podjął pracę w Centralnym Ośrodku Sportu w Krynicy. Pełnił tam funkcję Kierownika Technicznego, a także w pewnym okresie Dyrektora Oddziału COS-u. Poważne kłopoty zdrowotne spowodowały zakończenie jego kariery zawodowej w 1984 roku przeszedł na rentę inwalidzką. Zamieszkał w Nowym Sączu, gdzie zmarł w wieku 65 lat.
Jego wielką, życiową pasją było myślistwo. Pasji tej poświęcał cały wolny czas po pracy zawodowej, traktował ją bardzo uczciwie i etycznie. Będąc młodym człowiekiem rozpoczynającym pracę zawodową wstąpił do Koła Łowieckiego w Kowarach koło Jeleniej Góry i tam polując nabył doświadczenia łowieckie. W późniejszych okresie po osiedleniu się w Krynicy przez długie lata związany był z Kołem Łowieckim „Sokół” w Krynicy, w którym pełnił różne funkcje. Między innymi przez pewien okres czasu był Prezesem Zarządu Koła. W ostatnim etapie życia mieszkając w Nowym Sączu był członkiem i polował w Kole Łowieckim „Głuszec” z Nawojowej.

Kolega Artur Bańkowski. Kolega Artur Bańkowski na stanowisku. Kolega Artur Bańkowski, polowanie na rykowisku.