Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/legitymacyjne/polujacy_w_krainie_wiecznych_lowow/krli d1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/legitymacyjne/polujacy_w_krainie_wiecznych_lowow/krli d1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/legitymacyjne/polujacy_w_krainie_wiecznych_lowow/krli d5.png'
There was a problem loading image 'images/stories/legitymacyjne/polujacy_w_krainie_wiecznych_lowow/krli d5.png'

*1945 - †1999

Urodzony 13 kwietnia 1945 roku w Tyliczu, zmarły 20 kwietnia 1999 r. Całe życie związany z Tyliczem, gdzie też rozwijała się jego pasja związana z przyrodą oraz łowiectwem ze względu na sąsiedzkie zamieszkanie przy leśniczówce i częste kontakty z leśnikami w których towarzystwie w dzieciństwie często przebywał. Jako pełnoprawny myśliwy polował w Kole łowieckim „Sokół” w Krynicy, którego obwód łowiecki znajdował się wówczas na terenach przyległych do Tylicza. Zawodowo pracował jako sanitariusz w krynickim Pogotowiu Ratunkowym, a w późniejszym okresie zajmował się rolnictwem. Swą wielką pasję do przyrody okazywał między innymi jako myśliwy i jako członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy przeobrażając wybrane chwile ze spotkań z przyrodą na olejne obrazy /m. in. jeden z obrazów przedstawiający Św. Huberta/.
Przez wiele lat  brał udział w polowaniach zbiorowych w krynickim Leśnym Zakładzie Doświadczalnym uczęszczając do naganki wraz ze sforą ogarów polskich pochodzących z własnej hodowli. Jako dobry znawca terenów łowieckich często podprowadzał myśliwych dewizowych, a w polowaniach na jelenie posługiwał się dobrze opanowaną sztuką wabienia byków. Swoim doświadczeniem służył także nowym myśliwym wprowadzając ich w tajniki łowiectwa i ochrony przyrody. Po długiej przerwie w łowiectwie planował powrócić do myślistwa, jednak nie zdążył spełnić swych zamiarów, gdyż zniweczyła je ciężka choroba i rychła śmierć.
Po nim zamiłowanie do przyrody odziedziczyło jego dwóch synów, Łukasz Królikowski, który od lat zajmuje się bezkrwawymi łowami z aparatem fotograficznym co dokumentuje w swoich albumach, oraz Piotr Królikowski, który wiedzę od ojca poszerzył w technikum leśnym a po pozytywnym zaliczeniu egzaminów jest myśliwym niezrzeszonym, często polującym na terenach łowieckich LZD w Krynicy i tam też prowadzi zawodowo sklep pszczelarsko – myśliwski.

Kolega Jan Królikowski. Kolega Jan Królikowski na stanowisku. Kolega Jan Królikowski ze swymi ogarami. Kolega Jan Królikowski w drodze na stanowisko. Przy ognisku, trzeci od prawej Jan Królikowski, lata 90 -  te.