*1912 - †1988

Urodzony 15 sierpnia 1912 roku w miejscowości Bojanice powiat Leszno, zmarły 20 listopada 1988 roku w Krynicy. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu pełnoletności przez okres sześciu lat żołnierz zawodowy w stopniu plutonowego 2 - go Dywizjonu Pociągów Pancernych. Po zdemobilizowaniu w 1938 roku został skierowany do pracy w Leśnictwie Jaworzyna na stanowisko gajowego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku a po jej zakończeniu tułacz po Kresach Wschodnich i Rumunii. Po powrocie w rejon Krynicy, w okresie okupacji i po jej zakończeniu kontynuował pracę w leśnictwie.
W 1948 roku objął Leśnictwo Państwowe w Mochnaczce Niżnej jako leśniczy. Oprócz wykonywanej pracy zawodowej działał również społecznie jako radny kilku kadencji Gromadzkiej Rady Narodowej i radny powiatowy. W 1968 roku objął Leśnictwo Tylicz, którego leśniczym był do czasu przejścia na emeryturę. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Długoletni członek Polskiego Związki Łowieckiego, leśnik - myśliwy. Jeden z założycieli Koła Łowieckiego „Sokół” w Krynicy i jego członek w latach 1953 – 1963, a w latach 1955 – 1957 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Koła. Następnie przeniósł się i do końca życia był członkiem Koła Łowieckiego „Leśnik” przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy.
W ślady ojca Jana poszło dwóch jego synów kończąc szkoły leśne. Dwóch następnych, Jan i Kazimierz Kolańczykowie są członkami PZŁ i myśliwymi polującymi w Wojskowym Kole Łowieckim „Jeleń” w Krynicy Zdroju.

Leśniczy Jan Kolańczyk, początek lat 50 - tych. Leśniczy Jan Kolańczyk w trakcie obchodu lasu z pracownikami leśnymi. Zdjęcie zbiorowe pracowników Nadleśnictwa Krynica, siedzi drugi z prawej, Jan Kolańczyk. Leśniczy Jan Kolańczyk w charakterze ojca chrzestnego. Narada przed polowaniem w Tyliczu, drugi z prawej Kolega Jan Kolańczyk. Kolega Jan Kolańczyk, lata 80 - te.