*1899 - †1979

Urodzony 23 czerwca 1899 roku w Klikowej, obecnie dzielnica Tarnowa, zmarł 11 mają 1979 roku w Krynicy. Leśnik. Po zakończeniu szkoły podjął pracę leśniczego w Tyliczu. W latach trzydziestych ubiegłego wieku założyciel i wieloletni Prezes Kółka Strzeleckiego w Tyliczu. Uczestnik II wojny światowej, w trakcie działań na froncie włoskim był ranny w nogę i utracił oko. Po wojnie leśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Krynica. Przedwojenny myśliwy i pszczelarz, właściciel 25 pniowej pasieki. Jeden z założycieli Koła Łowieckiego „Sokół” w Krynicy, długoletni jego członek, aktywny uczestnik wielu polowań zbiorowych, o których barwnie opowiadał na uroczystościach rodzinnych dzieciom i wnukom. W ślad za ojcem Michałem poszedł jego syn Jan Wrona, długoletni leśniczy i adiunkt Leśnego Zakładu Doświadczalnego oraz członek Koła Łowieckiego „Leśnik” w Krynicy Zdroju.

Po dziadku Michale zamiłowanie do łowiectwa odziedziczył również jego wnuk Stanisław Wrona, które uprawia już od 40 lat w Kole Łowieckim „Jaworzyna” w Muszynie.

Leśniczy Michał Wrona lata 50-te. Leśniczy Michał Wrona pracuje przy cechowaniu drzewa. Leśniczy Michał Wrona z pracownikami leśnymi. Pracownicy Nadleśnictwa Krynica, siedzi pierwszy z prawej Michał Wrona - rok 1954. Polowanie na Pustej, strzelony dzik, pierwszy z lewej Michał Wrona. Leśniczy Michał Wrona lata 70-te.

Jan Wrona syn Michała, urodzony 8 lutego 1935 roku, zmarły 26 lutego 2001 roku w Krynicy. Leśniczy Leśnictwa Krynica i adiunkt Leśnego Zakładu Doświadczalnego. Prawy człowiek, wielki miłośnik przyrody ojczystej, pasjonat lasu i przyjaciel zwierząt. Myśliwy polujący w Kole Łowieckim "Leśnik" przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Krynicy Zdroju.

Leśniczy Jan Wrona syn Michała. Zbiórka przed polowaniem w KŁ Leśnik, pierwszy z lewej Jan Wrona. Leśniczy Jan Wrona losuje stanowisko. W drodze na stanowisko, drugi z prawej Jan Wrona.