Przepiórka
Średni ptak wędrowny z rodziny kurowatych, zamieszkujący niemal całą Europę. Przeloty w V i VIII – IX (wyjątkowo do XI). Zimuje w basenie Morza Śródziemnego i Afryce.
Cechy gatunku:
Upierzenie brązowoszare z dodatkiem żółtego. Na grzbietowej stronie ciała, która jest ciemniejsza, biegną podłużne płowe smugi. Nad okiem znajduje się kremowa brew, pod którą biegnie biała pręga. Podgardle białe, u samca na białym polu podgardla znajduje się czarna plama, co pozwala odróżnić go od samicy.

Wymiary średnie:
dł. ciała ok. 18–19 cm, rozpiętość skrzydeł 34–36 cm, waga ok. 110 g.

Biotop:
Pola uprawne (preferuje lucernę i proso) oraz podmokłe łąki i bagna.

Gniazdo:
Na ziemi osłonięte roślinami. Wyprowadza jeden lęg w maju lub czerwcu. Samica składa 7 do 16 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 17 dni wyłącznie przez samicę. Pisklęta są zagniazdownikami.

Pożywienie:
Pokarm roślinny wzbogacony drobnymi bezkręgowcami.

Ochrona:
Gatunek objęty ochroną ścisłą.