Komunikaty i zarządzenia

Zarząd Koła Łowieckiego "Sokół" zawiadamia, że w dniu 21 .09.2019 r. (sobota) odbędzie się zebranie informacyjno - szkoleniowe odnośnie bezpieczeństwa na polowaniach zbiorowych. Zbiórka o godzinie 9:00 na strzelnicy w Krynicy Zdroju. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa! Nieobecność eliminuje kolegów z uczestnictwa w polowaniach zbiorowych. Po szkoleniu odbędą się zawody strzeleckie o Mistrzostwa Koła oraz będzie zbierana składka na PZŁ za rok 2019/2020. Zarząd zaprasza kolegów do uczestnictwa w zawodach koła.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckiego "Sokół" w Krynicy-Zdroju działając na podstawie § 39 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 18 maja 2019 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA członków Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" w Krynicy-Zdroju.

Zgromadzenie odbędzie się 18 V 2018 r. w sali obrad budynku MPGK w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 o godzinie 9:00

Nadleśnictwo Piwniczna przypomina, że poruszanie się po lesie możliwe jest tylko po utwardzonych drogach leśnych. Zabrania się wjeżdżanie na szlaki zrywkowe oraz turystyczne. Wjazd możliwy jest tylko do łowiska, w którym myśliwy jest zapisany w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym lub w książce obwodu łowieckiego podczas wykonywania prac gospodarczych w łowisku.

Harmonogram Polowan 2017/2018

http://ifotos.pl/zobacz/hjpg_qrswxwx.jpg

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Łowieckiego "Sokół" informuje kolegów, że przestrzeliwanie broni odbędzie się 01.05.2019 r. na strzelnicy Bradowiec od godz. 9:00.

W dniu 03.05.2019 r. o godz. 14:30 odbędzie się Msza Święta przy kapliczce na Halach Milickich. Zapraszamy kolegów wraz z rodzinami do uczestnictwa.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór